Meistä

Muotoilukilpailun järjestää Taito Pirkanmaa ry, Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsä yhdessä Taitoliiton kanssa.

Taitoliitto

Taitoliitto toimii käsityökulttuurin puolestapuhujana ja asiantuntijana.

Taitojärjestön 17 taitoyhdistystä ja niiden yli 100 toimipaikkaa ovat Suomen laajin käsityön palveluverkosto. Taitoyhdistykset tarjoavat matalan kynnyksen kohtaamisia, joissa käsityöstä kiinnostuneet ihmiset ja yhteisöt voivat kohdata käsityön äärellä.

Taitojärjestön koulutus- ja neuvontatoiminnan tavoitteena on mahdollistaa elinikäiset oppimispolut käsityössä. Alueelliset yhdistykset toimivat yhteistyössä kuntien varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa.

TOIMINNAN PÄÄMÄÄRÄ / VISIO

  • Hyvää oloa, käsityöelämyksiä ja kädentaitojen osaamista elämän eri vaiheissa.

TOIMINTA-AJATUS

  • Käsityökulttuurin edistäminen taitona ja elinkeinona

TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT

  • luovuus  –  taito  –  yrittäjyys  –   kestävä kehitys

Taiteen perusopetuksen käsityökoulut ovat taitoyhdistysten yksi tärkeimmistä toiminnoista.

Käsityön taiteen perusopetus on vapaa-ajalla annettavaa taidekasvatusta. Se on tavoitteellista, valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan sidottua 

Käsityö- ja muotoilukoulut

Taito-käsityökoulut eri puolilla Suomea antavat käsityön taiteen perusopetusta 4–16-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä aikuisille. Käsityökoulussa opitaan
käsityön vaiheet suunnittelusta toteuttamiseen. Lähtökohtana opiskelussa ovat oppilaan omakohtaiset kokemukset, käsillä työskentely, tuotteiden valmistus ja ilmaisu. Opetus kehittää tietoja, taitoja ja valmiuksia käsityökulttuurin eri osa-alueilla, vahvistaen oppijan kokonaispersoonallisuutta ja esteettistä valintakykyä ja kannustaen luovaan ongelmanratkaisuun. Opiskelu on opetussuunnitelmaan perustuvaa, tavoitteellista ja vuodesta toiseen etenevää.

Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsä

Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsä on Taito Pirkanmaa ry:n ylläpitämä taiteen perusopetusta tarjoava oppilaitos. Koulun tavoitteena on antaa oppilaille kokemus siitä, että käsitöiden tekeminen on kivaa ja tekemällä itse voi vaikuttaa ympäristöön ja hyvinvointiin. Opetuksessa ohjataan opiskelijoita tekemään eettisiä, ekologisia ja esteettisiä huomioita.

NÄPSÄN ARVOT

  • Ilo – luovuus – tasa-arvo

Opetuksen lähtökohtana ovat käsityölle ominaiset tiedon tuottamisen ja esittämisen tavat. Opetus tukee ihmisenä kasvamista ajattelun taitoja ja luovuutta kehittämällä.

Tästä se alkaa!