Suunnitellaan yhdessä

Täältä löydät viikoittain uusia kilpailutyön suunnittelua tukevia tehtäviä.

Tehtävät ohjaavat Valon tuoja muotoilukilpailun ideointiin ja suunnitteluun kotoa löytyviä materiaaleja ja työvälineitä hyödyntäen. 

Tavoitteena on kokeilla erilaisia suunnittelutyökaluja ja jakaa rohkeasti omia ideoita muiden kanssa yhteisen teeman parissa sekä valmistaa protoja ja mahdollisesti teoksia tai tuotteita reuse, recycle, repair periaatteella.

Laitetaan luovuus liikkeelle ja kehitetään suunnittelutaitoja.

Projektin elämä kuvattuna Austin Kleon kirjassa Varasta kuin taiteilija, 10 asiaa joita kukaan ei kertonut luovuudesta.
Viikko 4

Katse tulevaisuuteen!

Kohti toteutusta.

Hyvä käsky Austin Kleon kirjasta Varasta kuin taiteilija, 10 asiaa joita kukaan ei kertonut luovuudesta.
Ideoiden muotoutuminen täydelliseksi kuvattuna Austin Kleon kirjassa Varasta kuin taiteija, 10 asiaa joita kukaan ei kertonut luovuudesta

Tehtävä 1.

Sait viime viikolla palautetta suunnitelmistasi. Mitä ajatuksia palaute sinussa herätti? 

Tee materiaali- ja tekniikkakokeiluja parhaasta suunnitelmastasi. Pohdi työsi lopullista kokoa. Valmista työstäsi pienoismalli.

Tehtävä 2.

Tarkastele kriittisesti pienoismalliasi. Poista asia tai yksityiskohta työstäsi, jos se ei palvele kokonaisuutta tai lisää, muuta ja korjaa kohtia, jotka ovat mielestäsi tarpeellisia. Kuvaa työ jokaisen muutoksen jälkeen.

Ole rohkea! Toista kriittinen tarkastelu kolme kertaa.

Tehtävä 3.

Lähetä kuva suunnitelmasi osasta tai pienoismallisi yksityiskohdasta, jonka luulet inspiroivan muita Flingaan.

Austin Kleon suosittelee julkaisemaan verkossa omia ideoita ja töitä kirjassaan Varasta kuin taiteilija, 10 asiaa joita kukaan ei kertonut luovuudesta. Hän kirjoittaa näin: ”Et lataa töitäsi internettiin vain siksi, että sinulla on jotain sanottavaa – teet sen myös siksi, että keksisit jotain sanottavaa. Internet voi olla muutakin kuin pelkkä leposija valmiille julkaistuille ideoille – se voi olla myös keskeneräisten idoiden hautomo, kiihdyttämö työlle, jota et ole vielä saanut alkuun.” ”Sinun ei tarvitse kertoa kaikkea – itse asiassa joskus niin on parempikin. Näytä vain pieni osa siitä, mitä parhaillaan työstät. Luonnos, hahmotelma tai tekstinpätkä. Paljasta vilaus työstäsi. Mikä siinä olisi sellaista, minkä jakamisesta muut hyötyisivät?” 

Nyt kaikki on kiinni sinnikkyydestäsi ja ahkeruudestasi. 

Tee, kokeile, erehdy ja korjaa. Älä jätä kesken. Luota siihen, että tekemällä syntyy valmista. 

Lopuksi ota kuva työstäsi, mittaa se ja kirjoita kertomus siitä mikä työsi on ja mitä haluat sen viestivän. Täytä osallistumislomake, liitä siihen kuvat ja teksti.

Hyvä sinä! Työsi arvioidaan kesällä ja sinulle ilmoitetaan miten pärjäsit kilpailussa.

Jos sinua askarruttaa jokin asia kilpailussa tai tässä tehtävässä niin ota yhteyttä kilpailun sihteeriin. mirva.juntunen(at)taitopirkanmaa.fi

Viikko 3.

Redesign

Onko sinulla tullut uusia ajatuksia miellekarttaan lisättäväksi? Nyt jatketaan suunnittelua redesign hengessä ja lähestytään tekemistä ekologisuuden näkökulmasta.

Redesign-ideologia perustuu ajatukseen, että suunnittelijalla on vastuu siitä mitä suunnittelee ja millaisia materiaaleja hän käyttää tuotteen elinkaaren alusta loppuun saakka. Redesign tuotteet hyödyntävät mahdollisimman paljon jo valmiina olevaa. Tuotteiden elinkaarta pidennetään korjaamalla, mahdollistamalla uudelleenkäyttö ja lopuksi kierrättämällä. 

Aluksi kolutaan kotona etsimässä erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja ylimääräistä ”romua”, mikä inspiroi tekemään. Olet varmaan kuullut sanonnan toisen romu on toisen aarre. 

Tehtävä 1.

Kartoita ja tee lista materiaaleista ja työvälineistä, joita kotoasi löytyy käsitöiden tekemiseen. Etsi myös puolikuntoisia tai ylijäämäesineitä, keskeneräisiä käsitöitä ja vaikka turhia tekstiilejä, joita voisit hyödyntää oman teoksen tai tuotteen toteutuksessa. Erityisesti kannattaa kurkata varastojen ja kaappien perälle, vinttiin ja autotalliin. Muista tutkailla myös teillä kierrätettävät pakkaukset ja muovit.

Tehtävä 2.

Poimi materiaaleista ja esineistä omaan työhösi sopivat ja listaa ne miellekarttaasi. Voit myös ottaa niistä valokuvia tai piirtää ne.

Tehtävä 3.

Ideoi kymmenen eri tapaa käyttää valitsemiasi esineita ja työkaluja kilpailutyön teemaan sopivasti. Valitse niistä paras jatkotyöskentelyä varten.

Tee suunnitelmasi näkyväksi valitsemallasi tekniikalla esim. piirtäen, kirjoittaen tai muotoillen. Esittele ideasi toisille. Pyydä yhtä kaveria ja yhtä aikuista kommentoimaan suunnitelmaasi. 

Repair, reuse, recycle

Materiaalien kierrättäminen ja tuotteiden uusiokäyttö ja korjaus. Kun ennen kierrätys ja materiaalin tarpeeseen käyttö liittyi puutteeseen, niin nyt usein uudelleenkäytön ja kierrätyksen syynä on tavarapaljouteen hukkuvan maailman pelastaminen. Redesign-ideologia koostuu jätemäärän vähentämisestä tuotteen elinkaarta jatkamalla, käytöstä poistettua tuotetta tai tuotteen osia muokaten.

Repair tarkoittaa että esine tai asia korjataan, kunnostetaan tai remontoidaan niin että sitä voi käyttää edelleen.

Reuse tarkoittaa uudelleenkäyttöä, joka on tarpeettomaksi päätyneen tuotteen tai sen osan käyttämistä uudelleen samaan tarkoitukseen kuin mihin se on alun perin suunniteltu. 

Recycle eli kierrätys tarkoittaa käytöstä poistuneen esineen tai muut hyötyjätteen käyttämistä uudelleen useimmiten raaka-aineen muodossa. Kierrätyksen tavoite on vähentää neitseellisten raaka-aineiden ja energian tarvetta ja kulutusta.

Kuva Outi Les Pyyn blogista Kierrätystä vai uudelleenkäyttöä.

Redesign-tuotteen suunnittelussa pyritään jatkamaan tuotteen elinkaarta antamalla tuotteelle uusi olomuoto muuntamalla tuote tai osa siitä uuden tuotteen raaka-aineeksi. Tämä vaatii suunnittelijalta innovatiivista ja kekseliästä otetta prosessiin. 

Viikko 2
Hauska ja nopealukuinen kirja luovuudesta. Kirjan ajatuksia on käytetty hyväksi tehtäviä laadittaessa.
Ideoiden kehittelystä ja oman taiteellisen ilmaisutavan löytämisestä kuvattuna Austin Kleon kirjassa Varasta kuin taiteilija, 10 asiaa joita kukaan ei kertonut luovuudesta.

Ideoiden hamstrausta 

Maailmassa lähes kaikki on jo keksitty. Uudet ideat syntyvät vanhoja ideoita muokkaamalla, uudistamalla ja yhdistelemällä uusissa yhteyksissä.

Toisen tuotetta tai teosta ei saa sellaisenaan kopioida. Myöskään idean suora varastaminen ei ole suotavaa, mutta parastaminen on. Idean parantelu ja jalostaminen on edellytys uuden tuottamiselle.

Oman mielikuvituksen rikastaminen vaatii sinua etsimään elämääsi asioita, joista innostut ja jotka ruokkivat luovuuttasi.

“Varasta kaikkea sellaista, mikä inspiroi sinua ja ruokkii mielikuvitustasi. Ahmi vanhoja elokuvia, uusia elokuvia, musiikkia, kirjoja, maalauksia, valokuvia, runoja, unelmia, keskustelunpätkiä, arkkitehtuuria, siltoja, liikennemerkkejä, puita, pilviä, vesistöjä, valoa ja varjoja. Valitse varkautesi kohteeksi vain sellaista, mikä puhuu suoraan sielullesi. Jos teet niin, työsi (ja varkautesi) on aitoa.” -Jim Jarmusch. Lainaus on kirjasta Austin Kleon kirjasta Varasta kuin taiteilija, 10 asiaa joita kukaan ei kertonut luovuudesta.

Tehtävä 1.

Varaa tätä tehtävää varten muistiinpanovälineet.

Vieressä on kuva Answergardenin sanapilvestä, joka on vastaus kysymykseen: Mitä sinulla tulee mieleen teemasta Valon tuoja? Sanapilvessä suurimpana on sanat, jotka ovat toistuneet useimmin. Kuva on otettu perjantaina 27.3.2020. 

Pohdi: Mikä sanoista on sinusta yllättävin? Mitkä sanoista inspiroivat sinua eniten? Puuttuuko joku tärkeä sana? Kirjoita sinulle parhaimmat sanat muistiin ja mitä ajatuksia sanoista herää. 

Tehtävä 2.

Käy kurkkaamassa viime viikon Flingatehtävien kuvia. Muista tykkäillä! Jos et ole vielä tehnyt viime viikon tehtäviä niin vielä ehdit.

  • Millaisia muotoja foliosta on syntyntynyt? Tekikö joku samanlaisen kuin sinä? Avaa Flinga ja käy katsomassa muiden töitä.
  • Paperi päästää valon kauniisti lävitseen. Millaisia valon ja paperin tutkielmia on viikon aikana syntynyt. Avaa Flinga ja pohdi voisiko tästä harjoituksesta olla hyötyä sinun suunnitelmiisi?

Tehtävä 3.

Tee miellekartta alustavasta ideastasi. Miellekartan voit tehdä piirtämällä, kirjoittamalla tai skräppäämällä. Halutessasi voit käyttää apuna verkosta löytyviä valmiita miellekarttapohjia. Anna suunnitelmallesi työnimi.

Aloita tehtävä selvittämällä itsellesi:
Mikä on miellekartta?
Wikitiedon lisäksi voit lukea tästä valaisevan blogin miellekartan ja käsitekartan erosta.

Lisää keskelle kilpailutyösi työnimi, jolla kutsut projektiasi. Pohdi asiaa monelta kantilta ja lisäile ajatusviivoja ja sanona sitä mukaan kun uusia ajatuksia syntyy. Mene asiassa syvemmälle ja löydä lopulta se timantti, jota kohti haluat mennä. Voit tehdä uuden miellekartan uudesta aiheesta, kunnes tiedät mihin suuntaan kuljet.

Viikko 1

Orientoituminen teemaan 

Sukella luovuuteen!

Tehtävä 1.

Aloisuunnittelu kirjoitamalla sanoja, joita tulee mieleesi aiheesta Valon tuoja. Sanapilvikuvasta näet mitä muut ovat kirjoittaneet. Useimmin kirjoitetut sanat ovat isompia. 

Sanapilvi teemasta Valon tuoja

Tehtävä 2. Harjoittele pikadesignia!

Varaa tämän tehtävän tekemiseen: Paperia tai kartonkia, sakset ja talousfoliota sekä kello, ajan seuraamista varten.

  • Muotoile foliosta muoto, joka kuvaa sinulle valoisaa asiaa tai valon lähdettä. Käytä muotoiluun 2 minuuttia. Ota kuva tuotoksestasi ja liitä se Flingaan
  • Muokkaa paperia tai kartonkia esim. taittelemalla, rei’íttämällä, rypistämällä tai punomalla niin että pinta läpäisee valoa. Käytä myös tähän 4 minuuttia. Kuvaa tuotoksesi valon kanssa ja liitä se Flingaan.

Nyt voit ihastella kaikkien muidenkin osallistuneiden tuotoksia ja ehkä oma ideasi alkaa jo kehittyä.

Tehtävä 3. 

Tutki valoja ja varjoja, valonlähteitä ja heijastuksia kotonasi ja tee muistiinpanoja joko piirtämällä tai kirjoittamalla.

On tärkeää herätellä omia aisteja ja herkistyä tutkimaan maailmaa uusista näkökulmista. Uudet oivallukset syntyvät siten.  

Jos sinulla on kysyttävää TAI HALUAT PALAUTETTAtehtävistä, niin OLE YHTEYDESSÄ OMAAN OPPETTAJAASI.